yEmreAk
Ask or search…
K
⬇️

Youtube Üzerinden Video İndirmek

YouTube üzerinden hızlıca video indirme, youtube-dl alternatifi yt-dlp ile video indirme

🖤 Komut ile İndirme

  • Öncellikle yt-dlp'yi indirmeniz gerekir
  • Ardından indirdiğiniz dizinde terminal veya komut istemi açın
  • Alttaki komutlarla indirme işleminizi yapabilirsiniz
yt-dlp <url> # Video'yu indirme
yt-dlp -F <url> # İndirlir formatları gösterir
yt-dlp -f <format> <url> # Verilen formatı indirme
yt-dlp --write-thumbnail --skip-download <url> # Thumbnail indirme
yt-dlp -a <file>
yt-dlp --get-filename -o '%(title)s.%(ext)s' BaW_jenozKc
yt-dlp test video ''_ä↭𝕐.mp4 # All kinds of weird characters
yt-dlp --get-filename -o '%(title)s.%(ext)s' BaW_jenozKc --restrict-filenames
yt-dlp_test_video_.mp4 # A simple file name
# Download YouTube playlist videos in separate directory indexed by video order in a playlist
yt-dlp -o '%(playlist)s/%(playlist_index)s - %(title)s.%(ext)s' https://www.youtube.com/playlist?list=PLwiyx1dc3P2JR9N8gQaQN_BCvlSlap7re
# Download all playlists of YouTube channel/user keeping each playlist in separate directory:
yt-dlp -o '%(uploader)s/%(playlist)s/%(playlist_index)s - %(title)s.%(ext)s' https://www.youtube.com/user/TheLinuxFoundation/playlists
# Download Udemy course keeping each chapter in separate directory under MyVideos directory in your home
yt-dlp -u user -p password -o '~/MyVideos/%(playlist)s/%(chapter_number)s - %(chapter)s/%(title)s.%(ext)s' https://www.udemy.com/java-tutorial/
# Download entire series season keeping each series and each season in separate directory under C:/MyVideos
yt-dlp -o "C:/MyVideos/%(series)s/%(season_number)s - %(season)s/%(episode_number)s - %(episode)s.%(ext)s" https://videomore.ru/kino_v_detalayah/5_sezon/367617
# Stream the video being downloaded to stdout
yt-dlp -o - BaW_jenozKc

🐍 Python Kodu ile Kullanma

  • pip install yt-dlp ile gerkeli paketi kurun
# import the library
import yt_dlp
# create yt-dlp options
mp3_options = {
'format': 'bestaudio/best',
'postprocessors': [{
'key': 'FFmpegExtractAudio',
'preferredcodec': 'mp3',
'preferredquality': '192',
}],
'outtmpl': '%(playlist)s/%(playlist_index)s - %(title)s.%(ext)s',
# 'playliststart': 1,
# 'playlistend': 5,
}
best_options = {
'format': 'bestvideo[ext=mp4]+bestaudio[ext=m4a]/best[ext=mp4]',
'outtmpl': '%(playlist)s/%(playlist_index)s - %(title)s.%(ext)s',
# 'playliststart': 1,
# 'playlistend': 5,
}
# the youtube playlist url
urls = [] # <-------- Buraya linkleri "" arasında yazın
with yt_dlp.YoutubeDL(best_options) as ydl:
ydl.download(urls)

👨🏻‍💻 Youtube İndirici Web Sitesi Kodlama

  • Örnek amaçlı hazırladığım YoutubeDownloader projemi inceleyebilirsin
  • Direkt olarak indirmek yerine player'a yönlendirme sebebi tarayıcalardaki CORs güvenlik tedbiridir

🎙 Soz Sözlerim

  • Eskiden Youtube-dl üzerine sayfa hazırlamıştım lakin artık o yavaş çalışmaktadır, o sayfa verimsizdir
  • Bu bahsettiğim tool daha hızlı indirmektedir ve güncel durumdadır
© 2024 ~ Yunus Emre Ak ~ yEmreAk