yEmreAk
Ask or search…
K
📦

Uygulama Notları

Linux uygulamaları hakkındaki notlarım

📑 Gedit Metin Editörü

Renklendirme Tipi
Hangi uzantılar için
Modelica
ini, cfg, config

📺 FFMPEG

💱 MP4'ü MP3'e çevirme

FFmpeg with Constant Bitrate Encoding (CBR)
FFmpeg with Variable Bitrate Encoding (VBR)
ffmpeg -i video.mp4 -vn \
-acodec libmp3lame -ac 2 -ab 160k -ar 48000 \
audio.mp3
ffmpeg -i video.mp4 -vn \
-acodec libmp3lame -ac 2 -qscale:a 4 -ar 48000 \
audio.mp3
The VBR example has a target bitrate of 165 Kbit/s with a bitrate range of 140...185. Kaynak

🦶 MP3 Sıkıştırma

ffmpeg -i input.file -map 0:a:0 -b:a 96k output.mp3
© 2024 ~ Yunus Emre Ak ~ yEmreAk