yEmreAk
Ask or search…
K

Verimli Programlama

Android üzerinde uyguladığım kodlama stratejim

📝 Dokümantasyon Yapısı

  • 🔗 İlgili metot üzerine yararlandığım kaynağın bağlantısını bırakmak
/**
* ...
* https://developer.android.com/training/volley/simple.html
*/
public static void volleyExample() {
// ...
}

👨‍💻 Kodlama Yapısı

  • 💡 Gerekli adımları Log yapısı ve uygun etiket ile yazdırma
  • ✨ Metotlar içerisinde özel interface yapısı kullanma
  • 🗂️ Her sınıfın kullandığı veri yapısını kendi içerisinde tanımlama
class NewsAPI {
static final String TAG = "NewsAPI"; // Loglama için etiket yapısı
public void logEx() {
Log.i(TAG, "YEmreAk.com");
}
public static void someRequest(ResponseListener responseListener) {
// İşlemler...
// newDataList = ArrayList<NewsData>...
responseListener.onResponse(newsDataList); // Interface kullanımı
}
interface ResponseListener {
void onResponse(ArrayList<NewsData> newsDataList);
}
public static class NewsData {
String title;
String description;
String urlToImage;
NewsData(String title, String description, String urlToImage) {
this.title = title;
this.description = description;
this.urlToImage = urlToImage;
}
}
}
© 2024 ~ Yunus Emre Ak ~ yEmreAk