yEmreAk
Ask or search…
K
🧲

İnternet Üzerinden Veri Çekme

Python ile internet, web üzerinden veri alma, çekme (data grab, web grab)

💨 URL'den Veri Alma

Veri almanın en hızlı ve basit yolu
import urllib.request
contents = urllib.request.urlopen("http://example.com/foo/bar").read()
# Encoding işlemi için (https://stackoverflow.com/a/17615424/9770490)
encoding = "utf-8"
contents = contents.decode(encoding)

🆔 Web Kimliği UserAgent Ayarlama

 • Bazı web siteleri, isteklerin nereden geldiğini bilmeden hareket edemezler.
 • Bu sebeple isteği detaylandırmamız gerekmektedir.
 • UserAgent ile hangi tarayıcıdan ve bilgisayardan bağlandığımızı belli ederiz
HTML alanına bağlantıyı yazın, pd.read_html(html) şeklinde kullanın
from urllib.request import urlopen, Request
HTML = "" # Örn: https://en.wikipedia.org/
headers = {'User-Agent': 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2228.0 Safari/537.3'}
reg_url = HTML
req = Request(url=reg_url, headers=headers)
html = urlopen(req).read() # Pandas için kullanılacak html objesi
‍🧙‍♂ Detaylı bilgi için "[Python][Crawler]“HTTP Error 403: Forbidden” alanına bakabilirsin.

🧐 Tarayıcı Üzerinden Veriyi Bulma

 • CTRL + SHIFT + C kısayolu ile aradığınız elemanı ona tıklayarak seçin
 • Elements ekranından açılan satıra sağ tıklayın ve Copy → Copy selector deyin
 • Gelen metni bir notepad gibi bir yere kaydedin

🐍 Python Kodu ile Veriyi Çekme

 • pip install beautifulsoup4 komutu ile html verilerini işleme paketi olan bs4 paketini indirin
 • pip install requests ile html isteklerini yönetme paketi olan requests paketini indirin
 • Daha önceden kopyaladığınız selector verisini ve veriyi aldığınız url bilgisini sırasıyla SELECTOR ve URL objelerine atayın
 • İlk olarak kendimizi tanıttığımız headers verileri ile GET isteği atıp, içeriği alıyoruz ve ardından soup objemiz ile istediğim selector ile elemanı alıyoruz
import requests
from bs4 import BeautifulSoup
SELECTOR = "#answer-24801950 > div > div.votecell.post-layout--left > div > div.js-vote-count.grid--cell.fc-black-500.fs-title.grid.fd-column.ai-center"
URL = "https://stackoverflow.com/questions/24801548/how-to-use-css-selectors-to-retrieve-specific-links-lying-in-some-class-using-be"
html = requests.get(
URL,
headers={
'User-Agent':
'Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.111 Safari/537.36 Edg/86.0.622.58',
}
).text.encode("utf-8")
soup = BeautifulSoup(html, "html.parser")
selected_element = soup.select_one(SELECTOR)

📅 Tablo Verisi Alma

 • Web siteleri üzerindeki tabloları çekmek için pd.read_html kullanılır
 • Tüm tablo verileri arasında 0, 1 ... değerleri ile gezinebiliriz.
import pandas as pd
import json
df = pd.read_html('https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Fortune_Global_500&oldid=855890446', header=0)[1]
fortune_500 = json.loads(df.to_json(orient="records"))
df
df_list = pd.read_html("https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Automotive_industry&oldid=875776152", header=0)
car_totals = json.loads(df_list[1].to_json(orient="records"))
car_by_man = json.loads(df_list[3].to_json(orient='records'))

👮‍♂️ Verilerin Sağlaması Gereken Özellikler

 • Günlük hayatta veriler istediğimiz kadar basit olmaz, bunlar üzerinde işlemler yaparak uygun hale getiririz
 • Tek tablodan oluşan basit veya bağlantılı bir kaç tablodan oluşan
  • Farklı veriler için mapping ile veri tipleri birbirine benzetilir
 • Kolay analiz edilebilir formatta olan
 • Makine öğrenimine sokulabilecek veriler
 • Düşük karmaşıklığa sahip
 • Yüksek boyutlu veriler için optimizasyon
© 2024 ~ Yunus Emre Ak ~ yEmreAk