yEmreAk
Ask or search…
K
👮‍♂️

Koşullar

🎆 IF Yapısı

if (index = 0){
println("0")
index++
}
else if (index = 1) {
println("1")
}
else if (index = 1) {
println("2")
}
else if (index = 1) {
println("3")
}
else {
println("İndex değeri bulunamadı")
}

🎇 When Yapısı (Switch)

when (index){
0 -> {
println("0")
index++
}
1 -> println("1")
2 -> println("2")
3 -> println("3")
else -> println("İndex değeri bulunamadı")
}

👮‍♂️ Koşul Kullanımları

when (foo) {
true -> bar() // good
false -> { baz() } // bad
else -> {}
}
// 2 değişken için if öneriliyor
if (x == null) /* ... */ else /* ... */
Last modified 1mo ago
© 2024 ~ Yunus Emre Ak ~ yEmreAk