yEmreAk
Ask or search…
K

Nakit Akım Tablosu

Bu, bir iş yerinin ne kadar nakit para kazandığını ve ne kadarını harcadığını gösterir.

Nakit Akım Tablosu

Bir çocuğun en sevdiği oyuncağı alabilmek için ne kadar parası olduğunu bilmek istediğini düşünün. İşte nakit akım tablosu da bir şirketin o "oyuncak"ı alıp alamayacağını anlamasına yardımcı olan bir araçtır.
Nakit Akım Tablosu Nedir?
Nakit Akım Tablosu, bir şirketin belirli bir dönemde ne kadar nakit kazandığı ve ne kadar nakit harcadığını gösteren bir tablodur. Bu tablo, şirketin nakit pozisyonunun güçlü mü yoksa zayıf mı olduğunu belirlemesine yardımcı olur.
Nakit Akım Tablosunun Bölümleri:
  1. 1.
    İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları: Şirketin ana faaliyetlerinden (ürün satışı, hizmet sunumu gibi) elde ettiği nakit giriş ve çıkışlarını gösterir. Örneğin, limon satan bir çocuk için, limon satışından gelen paralar ve limon satın almak için yapılan ödemeler burada gösterilir.
  2. 2.
    Yatırım Faaliyetlerinden Nakit Akışları: Şirketin varlık satın alması veya satması gibi yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit giriş ve çıkışlarıdır. Örneğin, limon satan çocuğun yeni bir tezgah alması veya eski tezgahını satması bu kategoriye girer.
  3. 3.
    Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları: Şirketin borç alması veya borç ödemesi, hisse senedi satışı gibi finansal işlemlerden kaynaklanan nakit hareketleri burada listelenir. Limon satan çocuk için, annesinden aldığı borç veya kuzenine yaptığı ödeme bu kategoride olabilir.
Sonuç olarak, Nakit Akım Tablosu, bir şirketin (veya limon satan bir çocuğun) belirli bir dönemde ne kadar nakit kazandığını, ne kadar harcadığını ve sonunda elinde ne kadar nakit kaldığını gösterir. Bu, şirketin gelecekteki harcamaları ve yatırımları için ne kadar nakite sahip olduğunu anlamasına yardımcı olur. Şirketin "oyuncak" alıp alamayacağını anlamasının bir yoludur!
© 2024 ~ Yunus Emre Ak ~ yEmreAk