yEmreAk
Ask or search…
K
👨‍💻

Scripting Languages

Scripting diller hakkında aldığım notlar

Terimler

Terim
Açıklama
Executable
Daha önceden oluşturulmuş ve işletim sistemin direkt olarak çalıştırabilir uygulamalar
Byte Code
Daha sonradan yorumlanmak için hazırlanmış kodlardır, direkt olarak işletim sistemi çalıştıramaz
Compiler
Derleyici. Kodlardan executable veya byte code oluşturur
Interpreter
Yorumlayıcı. Kodları direkt olarak çalıştırır . Her seferinden yorumlanması gerekir

Dillerinin Çalışma Yapısı

 • Java, Python gibi diller byte code yapısını kullanır
 • C, C# gibi diller executable (.exe) yapısını kullanır
Dillerin çalışma yapısı

Scripting Özellikleri

Terim
Açıklama
Extending
Diğer programların kütüphanelerini de kullanma ve çalıştırma (?)
Dynamic Typing
Değişken tiplerini belirtmeye gerek yoktur. (int, str vs gibi)
Data Structures
Kendilerine özgü veri yapıları vardır (örn dictionary, hash tables, list

Dynamic Typing

 • Değişken tiplerine otomatik karar verilir
  • İsteğe bağlı tiplerin belirtilmesini de kabul eder
 • Scripting işlemlerinde sorun oluşturmasa da programlama dilleirnde sorunlara sebeb olduğundan tercih edilmez
  • Değişkenlerin önceden tanımlanması gerekmediğinden yazım hataları durumunda program yanlış çalışır ama hata vermez
 • Bazı scripting dillerinde tüm verileri string olarak tutulur, kullandıkları zaman uygun tiplere çevrilerek kullanırlır. Bu işlem verilerin optimize tutulmasını sağlar

Scripting Dillerinde Hafıza Yönetimi Sorunları

 • Değişkenlerin kontrolü scripting dillerinde zordur
 • Belli bir süre sonrasında kullanılmayan veriler hafızada şişkinliğe sebep olur
 • Garbage Collector gibi kullanılmayacak değişkenleri temizleyen yapılara ihtiyaç duyulur

Dynamic Code Creation (Dinamik Kod Oluşturma)

 • Kod içerisinde kod oluşturulup derlenebilmesini mümkün kılar
  • Bazı programlama dillerinde bu mümkün değil veya zordur (örn C)
a = 10
x = "print a"
exec(x)

🔗 Kaynaklar

© 2024 ~ Yunus Emre Ak ~ yEmreAk