yEmreAk
Ask or search…
K
🌟

Python'da Önemli Hususlar

Python için bilmeniz ve öğrenmeniz gereken, faydalı olacak konular ve derlediğim bilgiler

🧐 Aceleci Olma Temel Kavramları Öğren

 • 🤿 Python temellerini öğrenmeden proje işlerine girmeyin
 • 📖 Terminolojiyi ve yazım kurallarını az da olsa bil
 • 🪓 Eğer ağaç kesmen söylenirse, vaktinin çoğunu baltanı bilemek için kullan
 • 😊 Sabırlı ol ve bu yazıyı sonuna kadar oku
 • 👀 Python ile tüm kavramlara Getting Started with Python Programming alanından bakabilirsin

📂 Proje Yapını ve Ortamını Belirle

 • 🏗️ Alttaki tüm dosya & dizinler root yani proje dizininde olmalıdır
 • 📈 Projende verimlilik içinvenv komutu ile sanal bir python ortamı oluşturman tavsiye edilir
  • 👷‍♂️python3 -m venv venv komutu ile venv isimli sanal ortamı oluşturursun
  • 🌃 Oluşturulan sanal ortam, bilgisayarındaki python paketlerinden etkilenmez ve onları etkilemez
  • 💁‍♂️ Sanallaştırma ile paket sürümlerindeki çakışmalardan kurtulmuş olursun
📃 Dosya İsmi
💎 Açıklama
LICENSE
Projenin lisans bilgilerini taşır (Apache, MIT vs)
README
Projen hakkında açıklamalar ve dokümanlarına bağlantılara burada yer verirsin
requirements.txt
Projenin bağımlılıklarını tutar, pip freeze > requirements.txt komutu ile oluşturulur ve pip install -r requirements.txt komutu ile indirilir
tests
Projenin test metotlarının hepsi, tests dizininde saklanmalıdır

🤷‍♂️ Boşluk veya Tab Herhangi Birini Seç

 • 🤯 Her ikisini birden kullanmaya çalışma, python bunu idare edemeyebilir
 • 💫 Her proje için kendi tarzına göre boşluk ve tab verilerini birbirileri arasında dönüştür
 • 🎯 Sadece tek bir yapıyı kullan, çok sık değiştirme
‍🧙‍♂ Detaylı bilgi için 📃 Python Pro Tips alanına bakabilirsin.

🖤 Komut İsteminden ipython Kullan

 • 💁‍♂️ python ile terminalden hızlıca işlemler yapmak havalı geliyor ama kendine eziyet etme
 • 📈 ipython sayesinde gelen kod tamamlamaları ve ekstra özelliklerle efektif ilerle
 • 📦 pip install ipython komutu ile indir ve ipython komutu ile kullan

📝 Değişken Tiplerini de Belirt

 • 🙄 Değişken tipleri ile de mi uğraşacağım demeyin, tipler gereksiz uğraş değil avantajdır
 • 🤯 Objenin tipini bilmemek, kodda karmaşıklığa sebep olacaktır
 • 🧐 typing modülü içerisinden Dict, List gibi sınıflar ile değişkenlerin tipini linter için belirle
 • 💁‍♂️ Tipleri bilen linter size doğru ve uygun kod önerileri de sunacaktır
 • 👷‍♂️ Değişken tiplerini de kontrol ettirmek istersen mypy modülüne bakabilirsin
👨‍💻 Alttaki kod parçasında yazım sırasında önerilerin düzgün olduğunu fark edeceksiniz
from typing import Dict
class YEmreAk:
def __init__(self):
self.job = "Analyzing"
people: Dict[str, YEmreAK] = {}
people["Ben"] = YEmreAk()
people["Ben"].job = "🦅"

💎 Değişkenlere Farklı Tipler Atama

 • 👮‍♂️ Her farklı obje için farklı isimlendirme yapılmalı
 • 🙄 Aynı değişkene birden farklı obje atılması verimliliği artırmıyor
# Hatalı kullanım
items = 'a b c d' # This is a string...
items = items.split(' ') # ...becoming a list
items = set(items) # ...and then a set
# Doğru kullanım
item_str = "a b c d"
item_list = item_str.split(" ")
item_set = set(item_list)
‍🧙‍♂ Detaylı bilgi için 📖 Dynamic Typing alanına bakabilirsin.

📦 Kütüphanelerden İşine Yarayanları Dahil Et

 • 🤯 Paketin veya modülün tüm metotlarını from ypackage import * şeklinde dahil etme kodunu karmaşıklaştırır
 • 👨‍💼 Sadece ihtiyacın olan metotları dahil et from ypackage import write_file ve kodunda kullan
 • 💁‍♂️ Çok fazla metoduna ihtiyacın varsa ve kategorize etmek istersen import cache şeklinde dahil et cache.counter = 5 olarak kullan

📖 Dictionary için get Kullan

 • 📈 Sözlükte olmazsa hata vermez, varsayılanı alırsın
 • 💠 Switch-case yapıları için de kullanabilirsin
team = {
"productor": "Lionsgate",
"actor": "Keanu Reeves",
"director": "Chad Stahelski"
}
actress = team["bullet"] # KeyError: 'bullet'
actress = team.get("bullets", 2000000)
# Switch - Case kullanımı
handlers = {
"hello": greeting,
"exit": good_bye,
}
handlers.get(response, smile)()
‍🧙‍♂ Detaylı bilgi için 📃 Python Pro Tips alanına bakabilirsin.

🆔 == ile is aynı değildir

 • 💡 Öncelikle == eşitlik sorgularken, is adres bilgisi (veya id) sorgular
 • 💁‍♂️ Primitif değişkenlerde (int, bool … ) adresler değil değerler tutulur,is ile == eş değerdir
 • 👮‍♂️ Objeler ve list, dict gibi tipler için eş değer değildir
x = 111
y = 111
id(x) # 4457849408
id(x) # 4457849408
x is y # True
x == y # True
a = [1, 2, 3]
b = [1, 2, 3]
a is b # False
a == b # True
‍🧙‍♂ Detaylı bilgi için 📃 Python Pro Tips alanına bakabilirsin.

👮‍♂️ If - Else Yapılarını Kısaltın

 • 🚄 Uzun yapı 1 gibi tekrarlı kontrolleri liste içerisine alın
 • 🧐 Oluşturduğunuz liste için and için all veya or için any metotlarını da kullanabilirsiniz
 • 👮‍♂️ Switch - Case yapıları için, dict objesi tanımlayın
  • 💾 Yapılacak fonksiyonları dict içerisine kaydedin
  • 🐣 dict üzerinden get metodu ile fonksiyonları çağırın
  • 🤯 Kod karmaşıklığını azaltacaktır
  • 📈 CPU kullanımını azaltıp, RAM kullanımı artıracaktır
# Uzun yapı 1
if myvar == 1 or myvar == 7 or myvar == 9:
pass
# Kısa yapı 1
if myvar in [1,7,9]:
pass
# Uzun yapı 2
if iwant:
var = 1
else:
var = 2
# Kısa yapı 2 (ternary)
var = 1 if iwant else 2
# Uzun yapı 3
if response == "hello":
greeting()
elif response == "exit":
good_bye()
else:
smile()
# Kısa yapı 3
handlers = {
"hello": greeting,
"exit": good_bye,
}
handlers.get(response, smile)()
‍🧙‍♂ Detaylı bilgi için 📃 Switch Case Kullanmadan Kod Yazabilmek alanına bakabilirsin.

🍢 Tek Satır Yapılarını Kullan

 • list ve dict gibi yapılar için tek satırlık yapılar ile işini hızlıca halledebilirsin
 • [ expression for item in list if conditional ] yapısı ile listoluşturabilirsin
 • { expression for item in dict if conditional } yapısı ile dictoluşturabilirsin
 • [on_true] if [expression] else [on_false] yapısı ile koşullu atama yapabilirsin
 • a < b < c gibi zincirleme yapıları python destekler
from typing import Dict, List
a = 1
b = 2
a, b = b, a
a # 2
b # 1
c = 5
a < b < c == a < b and b < c # True
y = 2
x = "Success!" if (y == 2) else "Failed!" # 'Success!'
mylist: List[int] = [i for i in range(10)] # [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
squares: List[int] = [x**2 for x in range(7)] # [0, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49]
[1, 2, 3, 4, 5][0:5:2] # [1, 3, 5]
def some_function(a):
return (a + 5) / 2
my_formula: List[float] = [some_function(i) for i in range(10)]
my_formula # [2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0]
filtered: List[int] = [i for i in range(20) if i%2==0]
filtered # [0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18]
MAIN_SYMBOLS: List[str] = ["Y", "E"]
values: Dict[str, int] = {MAIN_SYMBOL: 0 for MAIN_SYMBOL in MAIN_SYMBOLS}
values # {'Y': 0, 'E': 0}
dict1 = { 'a': 1, 'b': 2 }
dict2 = { 'b': 3, 'c': 4 }
merged = { **dict1, **dict2 }
merged # {'a': 1, 'b': 3, 'c': 4}

🤹‍♂️ Sık Kullanılabilecek İşlemleri Bil

 • set küme yapısı ile sadece eşsiz verileri tutarsın
 • max yapısı ile verilen key'e göre en yüksek değerleri bul
 • map yapısı ile üzerinde gezinebilir (ilst, set vs) verilerde her veri için fonksiyon çalıştır
 • collections.Counter yapısı ile veri listesi içerisindeki elemanları say
 • dateutil.parser.parse ile loglardan zaman bilgilerini rastgele konumlarda da olsa çek
 • chardet ile dosya içerisindeki metinleri inceleyebilirsin
# Eşsiz verileri bulma
mylist = [1, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 6]
set(mylist) # {1, 2, 3, 4, 5, 6}
# Sayıca en çok olan değeri bulma
test = [1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 1, 4, 4, 4]
max(set(test), key = test.count) # 4
# Map ile her eleman için işlem yapma
mywords = ['sentence', 'fragment']
list(map(lambda x: x.upper(), mywords)) # ['SENTENCE', 'FRAGMENT']
mylist = [1, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 6]
c = Counter(mylist) # Counter({1: 2, 2: 1, 3: 1, 4: 1, 5: 3, 6: 2})
Counter("aaaaabbbbbccccc") # Counter({'a': 5, 'b': 5, 'c': 5})
# pip3 install python-dateutil
logline = 'INFO 2020-01-01T00:00:01 Happy new year, human.'
timestamp = parse(logline, fuzzy=True) # 2020-01-01 00:00:01
# pip install chardet
chardetect somefile.txt
somefile.txt: ascii with confidence 1.0

🔤 String İşlemlerine Hakim Ol

 • 🌟 En çok kullanılan değişken türlerindendir ve hayatında çoooook sık karşılaşacaksın
 • 💁‍♂️ String bir char dizisi olduğundan list özelliklerini de taşır string[başlangıç:son:adım]
mystring = "The quick brown fox"
mystring.title() # 'The Quick Brown Fox'
mylist = mystring.split(' ') # ['The', 'quick', 'brown', 'fox']
mystring = " ".join(mylist) # 'The quick brown fox'
"abcdefg"[::-1] # 'gfedcba'
[1, 2, 3, 4, 5][::-1] # [5, 4, 3, 2, 1]
"abcdefdn nimt"[::2] # 'aced it'
import emoji
emoji.emojize('Python is :thumbs_up:') # 'Python is 👍'
emoji.demojize('Python is 👍') # 'Python is :thumbs_up:'
mywords = ['sentence', 'fragment']
list(map(lambda x: x.upper(), mywords)) # ['SENTENCE', 'FRAGMENT']
s1 = """Multi line strings can be put
between triple quotes. It's not ideal
when formatting your code though"""
print (s1)
# Multi line strings can be put
# between triple quotes. It's not ideal
# when formatting your code though
s2 = ("You can also concatenate multiple\n" +
"strings this way, but you'll have to\n"
"explicitly put in the newlines")
print(s2)
# You can also concatenate multiple
# strings this way, but you'll have to
# explicitly put in the newlines

💠 Fonksiyonları Efektif Kullan

 • 💁‍♂️ Fonksiyonlar birden fazla değişken döndürebilir (tuple) ve bunu efektif kullanmak yararınadır
 • 🏷️ Parametre ve dönüş bilgilerini typing modülü ile belirt
 • 🔚 Dönüş tipi -> <tip> şeklinde belirtilir
from typing import Tuple
def get_user(id: int) -> Tuple[str, str]:
# fetch user from database
# ....
name = "YEmreAk"
symbol = "🦅"
return name, symbol # Tuple[str, str]
name, birthdate = get_user(7)

🍎 Class Yapıları İle OOP Kodlama Yap

 • 🤯 İç içe karmaşık fonksiyonlar yerine sınıf yapıları ile anlaşılabilir bir düzen kur
 • 🍏 dataclass ile veri sınıfları tanımla
 • 💠 __repr__, ve __eq__ metotları otmatik olarak tanımlanır
 • 💎type zorunluluğu olduğundan ileride veri atama sorunlarını engeller
📢Python içerisinde this yerine self ile sınıf varlıklarına erişilir
from dataclasses import dataclass
@dataclass
class Card:
rank: str
suit: str
card = Card("Q", "hearts")
card == card # True
card.rank # 'Q'
card # Card(rank='Q', suit='hearts')

💠 Özel Sınıf Metotlarını Kullanın

🆔 İsim
📃 Açıklama
__init__
Sınıf oluşturulduğunda çağırılır (constructor)
__str__
Sınıf str, f"{}" veya print ile yazdırılmak istendiğinde çağırılır
__repr__
Debug işlemleri sırasında sınıf hakkında bilgileri verir (VS Code Debug metinleri vs)
__eq__
Sınıf arasında eşitlik kıyaslaması yapıldığında çalışır (a == b)
__hash__
Dict gibi işlemlerde key olarak sınıfın kullanılması için hashable olması gerekir hash(str(self)) şeklinde kullanılabilir

🏷️ Decorator Yapısı ile Tekrarlı Kodlardan Sakın

 • ➕ Decorator yapısı fonksiyonların üstüne @ ile eklenen fonksiyonlardır
 • 🌊 Fonksiyon her çağırıldığında önce @ ile eklenen fonksiyon çalışır sonra istenen çağırılır
 • 👮‍♂️ API işlemlerinde yetki kontrolleri için kullanılması zaman kazandırır
 • 💁‍♂️ @functools.wraps(func) decorator yapısı ile asıl fonksiyonun __name__ gibi karakter özellikleri saklanır (aksi halde __name__ değeri @ olan fonksiyonun ismini verir)
from typing import Tuple
def authentication_required(func):
@functools.wraps(func)
def wrapper_decorator(*args, **kwargs):
if not args[0].authenticated:
raise UnauthorizedError(response=None)
value = func(*args, **kwargs)
return value
return wrapper_decorator
class DataBase:
def __init__(auth: str):
self.authenticated = True if auth else False
@authentication_required
def get_user(id: int) -> Tuple[str, str]:
# fetch user from database
# ....
name = "YEmreAk"
symbol = "🦅"
return name, symbol # Tuple[str, str]
name, birthdate = DataBase("👮‍♂️").get_user(7)

📜 print'ten Vazgeç logger ile Raporlama Yap

 • 🎨 Öncelikle colorlog ile renkli raporlama yapabilirsin
 • 📦 import logging ile log paketini indirin
Buraya detaylı bilgi sonradan eklenecek

🔗 Faydalı Bağlantılar

🚀 Bu alandaki bağlantılar YEmoji ~Bağlantılar yapısına uygundur
© 2024 ~ Yunus Emre Ak ~ yEmreAk