yEmreAk
Ask or search…
K
🔢

Asal Sayılar

Matematiğin gizemli (ve havalı) üyeleri olan, asal sayıları anlatır.

❔ Asal Sayılar Nedir?

Kendinden önceki sayıların hiç birine bölünmeyen sayılardır.
 • Kendinden önceki asallara bölünmeyen sayılar da denebilir
 • Her sayı, asalların çarpımı ile oluşmuştur
 • Fizikteki atomlar (veya kuarklar), biyolojideki genler ile kıyaslanabilir
  • Her ikisi de (bilinen) en küçük yapıtaşı olarak geçmektedir
  • Atomları anlayarak doğayı ve kuantumu anlamaya çalışmaktayız
  • Tıp biliminin ilerlemesi de genetik haritamızın oluşturulmasıyla ilişkilidir
  • Asal sayılar da sayıların en küçük yapı taşlarıdır

💎 Asal Sayılar Neden Bu Kadar Önemli?

Asal sayılar ve bunların düzeni çok sık karşılaşılan bir düzendir.
 • Her sayı asal sayılar ile üretilebilmektedir
 • Asal sayıların formülü yoktur, günümüze kadar hala bulunamamıştır
  • Herhangi bir asal sayıdan sonra gelen asal sayıyı, denemek dışında bulma şansımız yok
  • Bu konu üzerine Riemann Teoremi yazılmış ve bunun için 1 milyon dolarlık ödül vardır
 • Herhangi bir sayıdan daha küçük asal sayıları hesaplayan Zeta fonksiyonu iddia edilmiş ama ispatlanamamıştır
  )

📈 Optimizasyon için Asal Sayılar

Asal sayıların dağılımları ile uranyum atomunun enerji seviyelerinin dağılımı birbirinin aynısıdır (?
 • Uranyum atomu düzenli olmak ve bozulmamak için mümkün olan en düşük enerji seviyesini seçmeyi amaçlar
 • Matematiğin en gizemli konularından biri olan asal sayılar neyi optimize etmektedir?

🐣 Asal Sayıların Kullanıldığı Alanlar

 • Şifreleme biliminin temeli asal sayılara bağlanır
  • Kriptoloji biliminde şifrenin çözülebilmesi temel alınır
  • Şifrenin çözülebilmesi için tersi alınması gerekir
  • Şifreleme uzayı modüler uzay olarak geçmektedir
  • Moduüler uzayda sayının tersinin olabilmesi için aralarında asal olması gerekmektedir
   • Asal olmama durumunda, tersini alma işleminde tekrarlı sonuçlar çıkabilir ve şifreyi karalamadan farksız kalabilir

📜 Asal Sayıları Bulmaya Çalışan Formüller

 • Fermat, Mersenne'ye yazdığı bir mektupta
  22n+12^{2^n} + 1
  sayısının asal olacağını öne sürmüştür.
  • Bu işlemin doğru olabilmesi için
   2n12^n - 1
   'in de asal olması lazım, ancak bu her işlem için doğru değildir.
  • Bunu test etmek için Lucas-Lehmer testi uygulanmaktadır
  • Testten geçen sayılar, Mersenne Prime olarak ele alınmaktadır

🔗 Harici Bağlantılar

© 2024 ~ Yunus Emre Ak ~ yEmreAk