yEmreAk
Ask or search…
K
👨‍💼

pyenv ve virtualenv ile birden fazla python sürümü yönetimi

PyEnw ve VirtualEnv Eklentisi Kurulumu

 • git ile indirme işlemini yapacağız
# sudo apt install git
git clone <https://github.com/pyenv/pyenv.git> ~/.pyenv
# Pyenv içerisine virtual-env eklentisini kuruyoruz
git clone <https://github.com/pyenv/pyenv-virtualenv.git> $(pyenv root)/plugins/pyenv-virtualenv

Bash İçerisine Dahil Etme

 • bashrc (mac için zshrc) sonuna aşağıdaki alanı ekleyin
 • Bu sayede pyenv'i PATH'e ekliyoruz
# Pyenv settings
export PYENV_ROOT="${HOME}/.pyenv"
if [ -d "${PYENV_ROOT}" ]; then
export PATH=${PYENV_ROOT}/bin:$PATH
eval "$(pyenv init -)"
eval "$(pyenv virtualenv-init -)"
fi

PyEnv ile Python Kurulumu

 • Ubuntu / Debian için gereksinimlerin kurulumu
  sudo apt-get install -y make build-essential libssl-dev zlib1g-dev \\
  libbz2-dev libreadline-dev libsqlite3-dev wget curl llvm libncurses5-dev \\
  libncursesw5-dev xz-utils tk-dev libffi-dev liblzma-dev python-openssl
 • RaspberryPi için gereksinimlerin kurulumu
  sudo apt-get install -y make build-essential libssl-dev zlib1g-dev libbz2-dev libreadline-dev libsqlite3-dev wget curl llvm libncurses5-dev libncursesw5-dev xz-utils tk-dev libffi-dev liblzma-dev
  sudo apt-get install -y make build-essential libssl-dev zlib1g-dev libbz2-dev libreadline-dev libsqlite3-dev wget curl llvm libncurses5-dev libncursesw5-dev
 • -l komutu indirilebilenleri listeler
 • grep ile python 3.11 sürümlerini filtreliyoruz
pyenv rehash
pyenv install -l | grep 3.11
pyenv install 3.11.0
# PyEnv ile Kurulan Python’ı Default Yapma
pyenv global 3.11.0
python --version
# 3.11.0

VirtualEnv Oluşturma

pyenv virtualenv 3.11.0 MyProjects
# created virtual environment CPython3.11.0.final.0-64 in 1830ms...
# Virtrualenv aktif etme
pyenv activate MyProjects
# Virtualenv'leri listeleme
pyenv virtualenvs
# Virtualenv kaldırma
pyenv uninstall MyProjects

Bağlantılar

© 2024 ~ Yunus Emre Ak ~ yEmreAk