yEmreAk
Ask or search…
K
🥴

Karışık Notlar

Web programlama için karışık notlar

⭐ Faydalı Teknolojiler

CSS Notları

  • width: 1vw Ekranın genişliğinin 100'de 1'ini temsil eder
  • height: 1vh Ekranın yüksekliğinin 100'de 1'ini temsil eder
  • em, rem Fonta oranla boyut belirtme

Faydalı Linkler

Arkaplaba Ortalanmış Resim Ekleme

.add-image { background-image: url(url); background-size: cover; background-repeat: no-repeat; background-position: center center;}

Ekranın Tam Ortasına Alma

.centered { position: fixed; top: 50%; left: 50%; transform: translate(-50%, -50%);}

İçeriklerini Merkeze konumlandırma

.centered-content { display: flex; align-items: center; justify-content: center;}

Animasyon (Transition)

Tüm eylemleri için animasyon
transition: all 1.1s ease-in-out;

VsCode Eklentileri

Code runner ek ayarı

HTML dosyalarını tarayıcı ile çalıştırmak için alttaki kodu vscode json ayarlarına eklemeniz gerekmekte.
"code-runner.executorMap": { "html": "start $fileName" }

Web Automation (Web Otomasyaonu)

Web otomasyonu için selenium ide kullanılmaktadır.
  • Chrome için eklentisini buraya tıklayarak indirebilirsin.
  • Örnek video için buraya bakabilirsin.

Faydalı Bileşenler

  • WYSIWYG anında derlenmesine verilen isim

Faydalı Araçlar

İlham Verici Çalışmalar

Karma Linkler

  • Netlify & Heroku ücretsiz github entegrasyonlu site sunucuları
© 2024 ~ Yunus Emre Ak ~ yEmreAk