yEmreAk
Ask or search…
K
💠

Fonksiyonlar

➕ Function Extension

  • ➕ Olmayan metotları sınıflara sonradan dahil edebilirsiniz
  • 💁‍♂️ Tanımlı olan sınıflara . operatörü ile metotlar ekleyebilirsiniz
  • 🐥 Metot yerine get() = yapısı ile property (özellik) de eklenebilir
  • 👇 Alttaki örneklerde Uri ve WifiP2pInfo sınıfına metodu ve özellik ekliyoruz
// Metot genişletmeleri
fun Uri.getInputStream(activity: Activity): InputStream {
return activity.contentResolver.openInputStream(this)!!
}
val activity = Activity()
val mUri: Uri = new Uri()
// Kullanım
val inputStream = uri.inputStream(activity)
// Özellik genişletmeleri
val WifiP2pInfo.isConnected: Boolean
get() = groupFormed
val WifiP2pInfo.isClient: Boolean
get() = isConnected && !isGroupOwner
val WifiP2pInfo.isServer: Boolean
get() = isConnected && isGroupOwner
val info: WifiP2pInfo = WifiP2pInfo()
// Kullanımlar
info.isConnected
info.isClient
info.isServer
📢 Uri ve WifiP2pInfo sınıfı temel java sınıflarından birisidir
Last modified 1mo ago
© 2024 ~ Yunus Emre Ak ~ yEmreAk