yEmreAk
Ask or search…
K
🍎

Sınıflar

💠 Fonksiyonlar (Functions)

fun (var a : Int, val b : String?) : Int (return şekli) { ... }

🚄 Variable Arguments (...)

fun <T> asList(vararg ts: T): List<T> {
val result = ArrayList<T>()
for (t in ts) // ts is an Array
result.add(t)
return result
}
‍🧙‍♂ Detaylı bilgi için Variable number of arguments (Varargs) alanına bakabilirsin.

🍏 Inheritance (Extend Olayı)

class Sum:Div() { // : ile extend ediyoruz ve Div'in başına open yazıyoruz.
fun sum(a: Int, b:Int):Int {
return a + b
}
}
open class Div{
fun div(a: Int, b:Int):Int {
return a / b
}
}
© 2024 ~ Yunus Emre Ak ~ yEmreAk