yEmreAk
Ask or search…
K
💎

Programlama Terimleri

Programlamada bilmen gereken terimler ve mimari yaklaşımlar

🏰 Yazılım Mimarisi

📉 Katmanlarda aşağıya doğru inildikçe karmaşıklık artar
Bu özellik, katman adlandırmalarında Soft, Hard olarak belirtilmiştir.
Katman
Açıklama
👨‍💻 Software
Yazılım katmanıdır, son kullanıcının gördüğü (oyunlar, uygulamalar)
🔌 Middleware
Ara katmandır, yazılım ile işletim sistemi arasındaki iletişim
👨‍💼 Operation System
İşletim sistemi katmanıdır (windows, Linux vs)
🕹️ Firmware
Donanımla ilgili yazılmış, yazılımları kapsar (drivers, sürücüler)
🧱 Hardware
Donanım katmanıdır (entegre devreler)

🌟 Sık Kullanılan Terimler

Terim
Açıklama
📚 Library
Özel bir iş için toplanmış metotlar fonksiyonlar (ev için alet çantası)
🎇 Framework
Kapsamlı işler için toplanmış metotlar (önceden yapılmış ev)
⛓️ ToolChain
Birden fazla teknolojiyi (library veya framework) kullanma
💫 API
Uygulama ile karşılıkla haberleşme (istek gönderip, karşılık alma)
🦄 Singleton
Tek seferlik tanımlanabilen uygulama türü

💎 Kavramlar

💠 Function vs Method

  • 💁‍♂️ Metotlar class içerisinde bulunan ve objeleri değiştiren fonksiyonlar olarak adlandırılabilir

⛓️ ToolChain

Aşağıdaki amaçlar için kullanılan yazılımdır.
  • Genellikle başka bilgisayar programları yada programlar arasında ilişki kuran
  • Karmaşık yazılım geliştirme görevlerini yapmak
  • Yazılım ürünü oluşturmada programlama araçlarını ayarlamak

🏦 Yazılımda kullanılan terimler

Kavram
Türkçe Karşılığı
Ek Açıklama
Feed
Akış
Instagram'daki resim alanı, veya sitelerdeki ana verilerin alanı
Feature
Özellik
Bug
Hata - Sıkıntı
Yazılımın açılmaması gibi çeşitli sorunlar
Dev
Geliştirici
Script
Dile özgü kod
Belli bir de yazılan proje kadar iyi olmayan kod topluluğu
Code Snipped
Kod Parçası
1-2 satırlık kodlardan oluşan kod parçası
Register
Yazmaç
Cache
Önbellek
Verileri hafızada tutup hızlı açmak için önbellek kullanılır
Cookie
Çerez
Bir siteye tekrardan girdiğimizde giriş bilgilerimiz gibi bilgileri koruması, çerezlerle sağlanır
Run
Çalıştırma
Yazılan kodu derleyici üzerinde çalıştırma
Debug
Hata Ayıklama
Kodu derleyici üzerinde adım adım gerekli yerlerde duracak şekilde çıktılarla çalıştırma
Banner
Afiş
Slider
Kayan Afiş
Namespace
İsim alanı
Aynı amaca hizmet eden özellikleri, sınıfları ve fonksiyonları aynı çatı altında toplama
Wild Card
.. . * gibi terimleri içeren metne verilen isim
Hook
Kanca
Eylemler çalıştıklarında tetiklenen işlemler (her tıklandığında yapılan eylem için onClick() kullanılır)
Overhead
Ek yük
İşin yapan işçiye harcanan enerji. (Örn: kamyon yük kaldırmak için kendi ağırlığını da kaldırmalıdır) (kaynak)

🔂 Değişken Terimleri

Kavram
Türkçe Karşılığı
Ek Açıklama
Flag
Bayrak
Varlık (evet, hayır) değeri tutan değişkenler - Boolean
Listener
Dinleyici
Bir olay gerçekleştiğinde tetiklenen metotlar

📜 Raporlama (Logging) Seviyeleri

Aşağıya doğru inildikçe, ekrana basılan çıktı azalır.‌
  • DEBUG
  • INFO
  • WARNING
  • ERROR
  • CRITICAL

✨ Versiyonlar

💎 Sürüm
📝 Açıklama
Beta
Sadece toplu güncelleştirme alır (6 haftada bir)
Dev
Haftalık güncelleştirme alır Cannary'den daha stabildir
Cannary
Gecelik güncelleme alan, anlık gelişimi temsil eder
© 2024 ~ Yunus Emre Ak ~ yEmreAk