yEmreAk
Ask or search…
K
📍

Google Maps Kullanımı

🏗️ URL Oluşturma

  • 🔗 URL ile google maps uygulamasına istekte bulunabilirsiniz
  • 📍 Raptiye ile URL oluşturacaktır
  • 🕵️‍♂️ z parametresi ile harita yakınlık derecesi belirlenebilir
val uri = "https://maps.google.com/?q=${lat},${lng}&ll=${lat},${lng}&z=${zoom}"
val intent = Intent(Intent.ACTION_VIEW, Uri.parse(uri))
intent.setPackage("com.google.android.apps.maps")
if (intent.resolveActivity(context.packageManager) != null)
context.startActivity(intent)
💎 Parametre
📝 Açıklama
lat
Latitude (enlem)
lng
Longitude (boylam)
zoom
Yakınlık değeri [1-20] arası
‍🧙‍♂ Detaylı bilgi için URL Oluşturma ~ YLib alanına bakabilirsin.
© 2024 ~ Yunus Emre Ak ~ yEmreAk