yEmreAk
Ask or search…
K
📊

Verileri Kategorize Etme

Yüksek sayıdaki verileri daha anlaşılır hale getirme

🔰 Bilinmesi Gerekenler

Çok yüksek veriler ile başa çıkmak zordur.
  • Kategorize işlemleri için birebir aynı metin aranmaz
  • Fuzzy Match olan yöntem ile çok benzeyen metinler aynı gruba alınır

🥴 Fuzzy Match

Kelimelerin birbirine çok yakın olanlarını bulur.
def fuzzy_match(word, s):
words = set(word.split(' '))
overlaps = [(k, len(v.intersection(words))) for k, v in s.items()]
return max(overlaps, key=lambda x : x[1])[0]
split_names = {i: set(i.split(' ')) for i in shares.keys()}
for i in petro_companies:
match = fuzzy_match(i, split_names)
print("matched {} to {}".format(i, match))
market_share[i] = shares[match]
© 2024 ~ Yunus Emre Ak ~ yEmreAk