yEmreAk
Ask or search…
K
🐞

Python için ImportError: attempted relative import with no known parent package

Python kodunda gelen ImportError: attempted relative import with no known parent package sorunu için çözüm önerileri
  • Çalışma dizini üstündeki hiç bir dizinden import işlemi yapılamaz
  • Çalışma dizini altındaki dizinler arası import işlemleri için, her kod dizinin içerisinde __init__.py dosyası oluşturularak kod dizini olduğu derleyiciye bildirilmelidir
  • Test işlemlerinde gelmesi durumunda da gerekli dizinlerde __init__.py dosyası oluşturulur
  • Dosyanın içi boş olabilir
© 2024 ~ Yunus Emre Ak ~ yEmreAk