yEmreAk
Ask or search…
K
📂

Dosya İşlemleri

👨‍💻 Kişisel Kodlarım

/**
* Verilen [fileUri] değerine sahip olan dosya için [InputStream] döndürür
*/
@Throws(FileNotFoundException::class)
fun getInputStream(activity: Activity, fileUri: Uri): InputStream {
return activity.contentResolver.openInputStream(fileUri)!!
}
/**
* Verilen [fileUri] değerine sahip olan dosya için [BufferedInputStream] döndürür
*/
@Throws(FileNotFoundException::class)
fun getBufferedInputStream(activity: Activity, fileUri: Uri): BufferedInputStream {
return getInputStream(activity, fileUri).buffered(DEFAULT_BUFFER_SIZE)
}
/**
* Verilen [fileUri] değerine sahip olan dosya için [OutputStream] döndürür
*/
@Throws(FileNotFoundException::class)
fun getOutputStream(activity: Activity, fileUri: Uri): OutputStream {
return activity.contentResolver.openOutputStream(fileUri)!!
}
/**
* Verilen [fileUri] değerine sahip olan dosya için [BufferedOutputStream] döndürür
*/
@Throws(FileNotFoundException::class)
fun getBufferedOutputStream(activity: Activity, fileUri: Uri): BufferedOutputStream {
return getOutputStream(activity, fileUri).buffered(DEFAULT_BUFFER_SIZE)
}
/**
* Verilen [fileUri] değerine sahip olan dosyayı [BUFFER] objesini kullanarak parça parça okur.
* Her okuma işleminde [onBuffered] metodunu okunan [BUFFER] ile çağırır
*/
@Throws(FileNotFoundException::class)
fun readBuffered(
activity: Activity,
fileUri: Uri,
onBuffered: (ByteArray) -> Unit
) {
return readBuffered(getBufferedInputStream(activity, fileUri), onBuffered)
}
/**
* Verilen [inputStream] objesini [BUFFER] objesi ile parça parça okuma. Her okuma işleminde
* [onBuffered] metodunu okunan [BUFFER] ile çağırır
*/
fun readBuffered(
inputStream: InputStream,
onBuffered: (ByteArray) -> Unit
) {
return readBuffered(inputStream.buffered(), onBuffered)
}
/**
* Verilen [bufferedInputStream] objesini [BUFFER] objesi ile parça parça okuma. Her okuma işleminde
* [onBuffered] metodunu okunan [BUFFER] ile çağırır
*/
fun readBuffered(
bufferedInputStream: BufferedInputStream,
onBuffered: (ByteArray) -> Unit
) {
while (bufferedInputStream.read(BUFFER) != -1) {
onBuffered(BUFFER)
}
}

🔗 Faydalı Kaynaklar

Last modified 1mo ago
© 2024 ~ Yunus Emre Ak ~ yEmreAk