yEmreAk
Ask or search…
K
💎

RegEx

Kotlin ile regular expression (regex) kullanımı

🧱 Temel Kullanım

  • 👨‍🔬 Regex test işlemleri için Regex101 sitesini kullanabilirsiniz
  • 💠 Tüm regex metotlarına Regex ile erişebilirsiniz
  • ⚙️ Kotlin Regex ayarlarına RegexOption ile erişebilirsiniz
‍🧙‍♂ Detaylı bilgi için Kotlin Regex alanına bakabilirsin.

⭐ Basit Kullanım

// . ile tüm karakterler alınır
"""<pre>.*</pre>""".toRegex(RegexOption.DOT_MATCHES_ALL)
regex.find(response)?.value?.let { // İlk bulunanı döndürür
// Bulunan metin `it`
}

🍱 Gruplama

val text = "Hello Alice. Hello Bob. Hello Eve."
val regex = Regex("Hello (.*?)[.]")
val matches = regex.findAll(text)
val names = matches.map { it.groupValues[1] }.joinToString()
println(names) // Alice, Bob, Eve

🔗 Faydalı Bağlantılar

© 2024 ~ Yunus Emre Ak ~ yEmreAk