yEmreAk
Ask or search…
K
🔱

TypeScript | Readonly Async Property Tanımlama

Aşağıda, readonly olan ama sonradan asenkron olarak yüklenecek bir özellik nasıl tanımlanabileceğine dair bir TypeScript kodu bulabilirsiniz.
class MyClass {
private _myProp: string | null = null;
get myProp(): Promise<string> {
if (this._myProp) {
return Promise.resolve(this._myProp);
}
return this.loadMyProp();
}
private async loadMyProp(): Promise<string> {
// Simulate async operation
this._myProp = await new Promise((resolve) => setTimeout(() => resolve("Loaded Value"), 1000));
return this._myProp;
}
}
// Usage
(async () => {
const myInstance = new MyClass();
console.log(await myInstance.myProp); // Outputs "Loaded Value"
})();
  • myProp aslında bir getter fonksiyonu ve ilk çağrıldığında _myProp'u yüklemek için loadMyProp'u çağırıyor.
  • _myProp ilk yüklendikten sonra, herhangi bir yeniden yükleme olmadan aynı değeri kullanacak.
  • myProp readonly olarak kabul edilebilir çünkü dışarıdan değiştirilemez; yalnızca sınıf içerisinden güncellenebilir.
Not: Sınıfın dışından doğrudan _myProp'a erişilemediği ve değiştirilemediği için, myProp sınıf dışı için readonly olarak kabul edilebilir.
© 2024 ~ Yunus Emre Ak ~ yEmreAk