yEmreAk
Ask or search…
K
📈

Verimli Kodlama

💎 Değişken Adlandırma

  • 👮‍♂️ Her farklı obje için farklı isimlendirme yapılmalı
  • 🙄 Aynı değişkene birden fazla obje atılması verimliliği artırmıyor
items = 'a b c d' # This is a string...
items = items.split(' ') # ...becoming a list
items = set(items) # ...and then a set
‍🧙‍♂ Detaylı bilgi için Dynamic Typing alanına bakabilirsin.

⏱ Fonksiyonun Aldığı Vakti Hesaplama

def time_func(func, *args):
ts = time.time()
func(*args)
return time.time() - ts

🧐 Değişkenlerin Değerlerini Bulma

Değişkenin objelerini ve değerlerini öğrenmek için debug çok faydalıdır 🌟
  • Debug modunda alt değişkenlere bakıp
  • Kod içerisinde kullanabilirsin

🚩 Bağımlılıkları ve PythonPath'i Ayarlama

Bu modülü ana projenizin başında import ederek pythonpath ayarlanmasını otomatize edebilirisiniz.
import os.path as osp
import sys
def add_path(path):
if path not in sys.path:
sys.path.insert(0, path)
this_dir = osp.dirname(__file__)
# Add lib to PYTHONPATH
PATH = "lib" # Bu kısma oath'e alınacak dizinleri yazın
lib_path = osp.join(this_dir, PATH)
root_path = osp.join(this_dir)
add_path(lib_path)
add_path(root_path)

📊 Medyan Alma

// super slow
[a, b, c].sort()[1]
// fast
let max = Math.max(Math.max(a,b),c),
min = Math.min(Math.min(a,b),c),
// the max and the min value cancel out because of the xor, the median remains
median = a^b^c^max^min;
Hız farkı için buraya bakabilirsin

🐛 Zaman Hesaplama Sorunu

  • Keyword argument ile metod kullanıldığında zaman işlemlerinde sorun oluşmakta 🤔
  • Keyword arguments fonksiyonlar tanımlandığında hesaplanır, bu yüzden time'lar birbirine eşit olabilecek kadar küçük olmakta
from pynput import keyboard
import atexit
from time import time as get_time
from datetime import datetime
LOG_FILE = "keyLog.txt"
DELIM = "|"
TIME_LIMIT = 20 * 60
start_time = get_time()s
pressedKeys = []
def calculate_time():
global start_time
return get_time() - start_time
# calculate neden 0 veriyor 🤔
def save_to_file(passing_time = calculate_time()):
global pressedKeys
if passing_time is None:
passing_time = calculate_time() # 0' vermiyor
with open(LOG_FILE, "a+", encoding="utf-8") as file:
lines = []
lines.append(f"\n\n\n\n")
lines.append(f"Tarih (Yıl-Ay-Gün Saat-Dakika-Saniye.): {datetime.now()}")
lines.append(f"Geçen süre (s): {passing_time}")
lines.append(f"Basılan karakter: {len(pressedKeys)}")
lines.append(f"Saniye başı tuş basımı (key/s): {len(pressedKeys) / passing_time}")
lines.append(f"\n")
lines.append("|".join(pressedKeys))
file.write("\n".join(lines))
# Kapanma anında çalışacak metod
atexit.register(save_to_file)
# END ile işlemi sonlandırma
def on_press(key):
global pressedKeys
char = None
try:
char = key.char
except AttributeError:
char = str(key)
pressedKeys.append(char)
time = calculate_time()
if time > TIME_LIMIT:
save_to_file(time)
def on_release(key):
print("")
if key == keyboard.Key.end:
# Stop listener
return False
# Collect events until released
with keyboard.Listener(
on_press=on_press,
on_release=on_release) as listener:
listener.join()

💫 Koşullu İç İçe For Döngüsü

Alttaki yapı yerine, bir sonraki yapıyı kullanarak daha verimli ve anlaşılır kod yazabilrisin 😊
  • Döngüde fazladan kontrolü engelleriz
  • Her seferin tüm değişkenlere bakmak yerine, ihtiyacımız olanlara bakarız
Kendi üretimimdir 😅
KOSUL1 = 1
KOSUL2 = 1
KOSUL3 = 0
if KOSUL1 != 0 and "kosul1" in line:
# yapılacaklar
pass
elif KOSUL2 != 0 and "kosul2" in line:
# yapılacaklar
pass
elif KOSUL3 != 0 and "kosul3" in line:
# yapılacaklar
pass
conditions = []
conditions.add(('kosul1:', KOSUL1)) if KOSUL1 != 0
conditions.add(('kosul2:', KOSUL2)) if KOSUL2 != 0
patteconditionsrns.add(('kosul3:', KOSUL3)) if KOSUL3 != 0
for condition in conditions:
if condition[0] in line:
# Yapılacak işlemler
break
© 2024 ~ Yunus Emre Ak ~ yEmreAk